Your address will show here +12 34 56 78

Najważniejsze dokumenty WM

 

Kwestie formalne naszego funkcjonowania określa  statut naszego stowarzyszenia:
STATUT_WM

Chcesz się do nas przyłączyć? Wypełnij kartę członkowską i prześlij na nasz adres mailowy. 
DEKLARACJA_CZŁONKOWSKA_WM